Välkommen

till B-max svets. Vi utför arbete inom följande:

  • Certifiering 1090 – 3834

  • Montage & Ingjutningsgods

  • Byggnadssmide

  • Legotillverkning

  • Tryckkärl

Pelare
Arbeten
Verkstad

© 2019 B-Max Svets AB